Z wielką przyjemnością informujemy, że od 1 października 2013 będziemy przekazywać 1% dochodu firmy IW GROUP na cele charytatywne.

Wpłat będziemy dokonywać kwartalnie do 20-ego dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Hospicjum dla dzieci

Naszą darowiznę pieniężną postanowiliśmy przekazywać na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci:

Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132

Numer rachunku: 20 1500 1100 1211 0005 1667 0000


Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000265120 , co umożliwia przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego, przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.