Formy pisemne w szkole

Pisanie pracy na zajęciach z języka polskiego wymaga dogłębnej znajomości tematu i odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Należy pamiętać, że praca powinna także wyglądać estetycznie, stąd istotny jest podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie powinniśmy zawrzeć to, co dla nas najważniejsze – o czym będziemy pisać i jaką hipotezę stawiamy. Dlatego też musimy wiedzieć jak zacząć rozprawkę albo inną formę pisaną, ażeby to, co napiszemy później miało sens i było spójne. Dalszą część stanowi rozwinięcie, a więc najbardziej obszerny element, w którym wymieniamy argumenty za i przeciw staramy się je ze sobą porównać oraz przeanalizować. Następnie jest zakończenie, czyli podsumowanie naszych badań i obserwacji oraz tego, co zauważyliśmy i wywnioskowaliśmy, gdy opisywaliśmy dane zjawisko. Rozprawka jest częstą formą pisemną podczas egzaminów maturalnych, nie tylko z języka polskiego, ale i w przypadku języków obcych. Inną formą pisemną jest opowiadanie. Osoby, które mają dobre pióro, są kreatywne, posiadają bujną wyobraźnię i czują się dobre w pisaniu, z pewnością bardzo polubią tę formę pisania. Dzięki opowiadaniu możemy puścić nasze wodze fantazji i pomyśleć o rzeczach i zdarzeniach wyjątkowo abstrakcyjnych. Niektórzy lubują się w pisaniu recenzji. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają smykałkę do dziennikarstwa. Analiza wybranych wydarzeń sportowych, muzycznych i kulturalnych również może cieszyć, a także pozwala potem ustosunkować się osobom obeznanym w wątku i wyrobić sobie opinie dany temat po zapoznaniu się ze zdaniem eksperta. Niektórzy jednak preferują po prostu opis, który służy do przedstawiania znacznie prostszych zagadnień i wiąże się z posługiwaniem znacznie mniej wyszukanym językiem. Najczęściej wyraża się on przedstawieniem cech wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru danej postaci. Opis wykorzystuje się często podczas analiz lektur szkolnych. Obok opisu ciekawą formą pisemną jest także przepis. Najczęściej dotyczy on określonych potraw. Przepis dzieli się na dwie części – składniki oraz sposób przygotowania. Wśród składników wymieniamy wszystko to, co będzie nam potrzebne do przygotowania danej potrawy, a sposób przygotowania, to proces przyrządzenia danej potrawy. Zdarza się natrafić także na taką formę pisemną jak reportaż albo sprawozdanie. Jest to po prostu relacja z danego wydarzenia. Różni się jednak tym od recenzji, że dotyczy pewnego większego wydarzenia, w którym dana osoba brała udział – najczęściej z zakresu polityki, społeczeństwo czy kultury. Ma ona też charakter bardziej obiektywny. Podczas gdy w recenzji pisze się często także o własnych odczuciach, reportaż kładzie nacisk na fakty, dialogi między osobami, a także ich zachowania. Inną formą pisemną jest streszczenie. Wielu uczniów w szkołach, którzy nie zdobyli się na przeczytanie lektur, jest doskonale zapoznanych z tą formą pisemną, jednak zdarza się czasem, i wymóg napisania jej. Streszczenie polega na analizie danego tekstu literackiego i wybrania z niego najważniejszych fragmentów, które decydują o zawartości dzieła.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here